top of page
Top

Okna z charakterem
na miarę

Stopka redakcyjna

Dane wg § 5 niemieckiej ustawy o telemediach (TMG)

BARTYN sp. z o. o.
ul. Brylantowa 8
16-400 Suwałki

Polska


VAT UE (NIP): PL 8442363034

KRS 0000740984 Sąd Rejonowy, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Białymstoku

REGON: 380819139


Kontakt (PL)

E-mail: biuro@bartyn.pl

Tel. +48 885 891 155

Tel. +48 885 891 156

Kontakt (DE/EN)

E-mail: info@bartyn.pl

Tel. +49 151 52 112299

Strona internetowa: www.bartyn.pl

Nie wyrażamy gotowości ani też nie jesteśmy zobowiązani do uczestniczenia w postępowaniach mających na celu polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich.

Odpowiedzialność za treści zamieszczane na stronie internetowej

Zgodnie z § 7 ust. 1 TMG jako Usługodawca ponosimy odpowiedzialność za własne treści, zamieszczane na naszej stronie internetowej zgodnie z ogólnymi przepisami prawa. Zgodnie z §§ 8 do 10 TMG jako Usługodawca nie jesteśmy jednak zobowiązani do kontrolowania przekazywanych bądź gromadzonych informacji pochodzących z obcych źródeł, ani też do ustalania okoliczności, które wskazywałyby na działania niezgodne z prawem.

Zobowiązanie do usuwania bądź blokowania możliwości korzystania z informacji zgodnie z przepisami ogólnymi pozostaje nienaruszone. Ewentualna odpowiedzialność z tego tytułu jest jednak możliwa dopiero od momentu pozyskania wiedzy o wystąpieniu konkretnego przypadku naruszenia prawa. W razie ujawnienia odpowiednich przypadków naruszenia prawa treści takie zostaną przez nas niezwłocznie usunięte.

Odpowiedzialność za linki

W naszej ofercie znajdują się linki do zewnętrznych stron internetowych podmiotów trzecich, na których treści nie mamy żadnego wpływu, dlatego też nie możemy przejmować odpowiedzialności za treści obcego pochodzenia. Za treści podlinkowanych stron odpowiadają w każdym przypadku dani usługodawcy bądź administratorzy tych stron. Podlinkowane strony zostały sprawdzone pod względem ewentualnych możliwości naruszenia prawa w momencie zamieszczania linków do nich. W momencie zamieszczania linków na podlinkowanych stronach nie stwierdzono żadnych treści niezgodnych z prawem.

Stały nadzór nad treścią podlinkowanych stron nie jest jednak prowadzony bez zaistnienia konkretnego podejrzenia, że mogło dojść do naruszenia prawa. W razie ujawnienia przypadków naruszenia prawa takie linki zostaną przez nas niezwłocznie usunięte.

Prawa autorskie

Treści i utwory zamieszczane na tych stronach internetowych przez ich administratorów podlegają przepisom niemieckiego prawa autorskiego. Powielanie, opracowywanie, rozpowszechnianie i jakiekolwiek wykorzystanie tych treści oraz utworów w sposób wykraczający poza granice prawa autorskiego wymaga pisemnej zgody danego autora bądź twórcy. Pobieranie i kopiowanie treści naszej strony internetowej jest dozwolone wyłącznie w celach prywatnych, nie zaś do celów komercyjnych.

Jeśli treści znajdujące się na naszej stronie internetowej nie zostały przygotowane przez jej administratora, obowiązują przepisy prawa autorskiego chroniące podmioty trzecie. W szczególności treści pochodzące od podmiotów trzecich są odpowiednio oznaczane. Jeśli mimo to zauważą Państwo, że doszło do naruszenia praw autorskich, prosimy o poinformowanie nas o takiej sytuacji. W razie ujawnienia przypadków naruszenia prawa, takie treści będą przez nas niezwłocznie usuwane.

Quelle:
https://www.e-recht24.de/impressum-generator.html

bottom of page